Wat kost het?

De kosten voor het intakegesprek zijn 85 euro. Voor de daarop volgende therapiesessies zijn de kosten afhankelijk van de lengte van een sessie. Je kunt daarin zelf kiezen. Een sessie van een uur kost 85 euro, voor een sessie van vijf kwartier of langer worden de kosten naar rato berekend. Dit alles conform de richtlijnen van de NFG, de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten.

Via deze link naar de website van de NFG kun je zien of jouw verzekering (een deel van) de kosten voor psychosociale therapie vergoedt.

De kosten voor personal coaching bedragen 85 euro per uur of naar rato meer wanneer je kiest voor een langere sessie. Dit is inclusief 21% BTW. Mijn zakelijk tarief is 90 euro per uur, exclusief BTW.

​Een afspraak dient minstens 48 uur van tevoren afgezegd te worden. Anders worden de kosten van de afspraak in rekening gebracht. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Dit waarborgt mede de kwaliteit van mijn werk. De AGB-code van mijn praktijk is 90-046634, de praktijkcode is 90-55258.

                                                                             -------------------------

Psychosociale Therapie is een curatieve behandelwijze die onder de complementaire gezondheidszorg valt. Afhankelijk van je ziektekostenverzekering kun je hiervoor een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen. Indien van toepassing, gebeurt dit uitsluitend vanuit een aanvullende verzekering. Vergoedingen, de hoogte ervan en de voorwaarden zijn vaak te vinden onder ‘alternatieve zorg’ of ‘alternatieve geneeswijzen’. Vanuit de basisverzekering wordt Psychosociale Therapie dus niet vergoed.
Op de website van de NFG wordt jaarlijks een overzicht van ziektekostenverzekeraars en de vergoedingen voor Psychosociale Therapie per aanvullende verzekering gepubliceerd: https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html. Daarnaast is het raadzaam de voorwaarden van jouw verzekering erop na te slaan, of hierover je ziektekostenverzekeraar te raadplegen.

Personal coaching wordt niet vergoed door ziektekostenverzekeraars.