top of page

Het therapietraject

Voel je vrij om contact op te nemen voor een intakegesprek. In dit gesprek leren we elkaar kennen en gaan we over en weer zien of het ‘klikt’ tussen ons en of we verwachten dat ik iets voor je kan betekenen. We proberen helder te krijgen wat jouw hulpvraag is. Die vraag diepen we uit. Als jij en ik besluiten samen verder te gaan, stel ik naar aanleiding hiervan een concept therapieovereenkomst op.In deze overeenkomst beschrijf ik, vanuit wat jij gedeeld hebt, waar je tegenaan loopt, hoe je dit anders wenst, wat je hulpvraag is, wat het doel en de verwachte uitkomsten van het therapietraject zijn en hoe we die denken te bereiken. Zodra jij en ik hier overeenstemming over hebben, starten we de therapie.

In de vervolgsessies gaan we meestal uit van eens per twee weken een uur therapie. De lengte van het therapietraject is afhankelijk van je hulpvraag.

Gedurende de therapie evalueren we regelmatig. Meestal doen we dit na vijf tot zeven gesprekken. We kijken naar wat het je gebracht heeft en hoe jij en ik denken dat we het beste verder kunnen gaan.

Welkom in mijn praktijk waar ik je graag ontvang!

bottom of page