top of page
Training 'Haal je hart op'

Veel cliënten komen met vragen als: 'Hoe kom ik van mijn hoofd in mijn hart? en 'Hoe kan ik wat ik in mijn hoofd weet over God, gaan ervaren in mijn hart?' Deze vragen leven expliciet of liggen verweven in hun hulpvraag. Voor veel cliënten heeft de hulpvraag ook te maken met vragen als: 'Wie ben ik in wezen?', 'Mag ik zijn wie ik ben?' of 'Hoe kan ik worden wie ik ben?'

 

‘Haal je hart op’ is een training die je helpt de weg naar je hart te gaan om zo, vanuit verbinding met je eigen hart, verbinding aan te gaan met God en de ander. Jij in verbinding met en vanuit je hart. Zo kan het Koninkrijk van God - dat wij het Land van Liefde noemen - je hart binnenkomen.

 

‘Haal je hart op’ is door mij en mijn man (Hans) ontwikkeld, praktisch van aard en gericht op jouw persoonlijke weg van hoofd naar hart. Voor de theoretische onderbouwing putten we uit het boek Land van Liefde waarvan Hans de auteur is. 

Ontwikkel je hartsbegaafdheid

Het unieke van ’Haal je hart op’ is dat je begeleiding krijgt in het ontwikkelen van je hartsbegaafdheid. Uitganspunt hierbij is dat het ontplooien van je hartsvaardigheden essentieel is om met je hart in contact te zijn met jezelf, de ander en met God.

Land van Liefde.

Van hart tot hart verbonden met God

Hans van der Lee

Meer info over het boek vind je hier.

Voor meer info over de training klik hier.

 

Opbouw van ’Haal je hart op’

De training bestaat uit drie modules van elk drie workshops. Iedere workshop is opgebouwd uit een beknopt theoretisch gedeelte, verdieping, reflectie, interactie en het individueel of gezamenlijk doorlopen van een of meerdere praktische oefeningen.

'Haal je hart op’ is kleinschalig van opzet (maximaal 15 personen) om optimaal contact tussen trainers en deelnemers te waarborgen.

Dit betekent wel dat de training gauw vol zit. Als je verlangt deze training te volgen, geef je dan dus zo snel mogelijk op!

Module 1

(De) weg van je hoofd naar je hart

Deze module draagt het karakter van een verkenning en erkenning. De focus ervan is de rol van ons hart, hoe ons hoofd (verstand) dit in de weg staat en hoe we het contact met ons hart hebben verloren. We staan stil bij de impact hiervan op je ‘gewone leven’ en op je contact met God.

Module 2

Jij in verbinding met je hart

Deze module draagt het karakter van ontsluiting en vernieuwing. We richten ons in deze module op hoe je (weer) in contact kunt komen met je hart, hoe je je hartsvaardigheden ontplooit en kunt gebruiken. Praktische oefeningen helpen je meer beschikking te krijgen over wat jouw hart je te bieden heeft.

Module 3

Jouw hart verbonden met Gods hart   Deze module draagt het karakter van bestemming vinden. God rustte je toe met een hart dat in verbinding kan zijn met zijn hart om vanuit die verbinding in het leven te staan. In deze workshop staat het ontwikkelen van die verbinding centraal.

Ongeacht of je jezelf nu meer ziet als een verstands- of een gevoelsmens, we verwachten dat je aan het eind van deze training vooral een hartsmens zult zijn.

Meer informatie over ’Haal je hart op’ en hoe je je kunt opgeven, vind je op de website van de School van Liefde.

bottom of page