Hoe werk ik?

 

Binnen het therapie- of coachingtraject combineer ik gesprekken, beeldcommunicatie en diverse soorten oefeningen. Ik begeleid je in het verkrijgen van inzicht door te praten, te ervaren en te duiden. Om zo op weg te gaan in een veranderingsproces dat naar heelheid leidt.De basis voor mijn aanpak is voornamelijk te vinden in de Transactionele Analyse, Gestallt en de Integratieve Therapie zoals Groundwork die voorstaat.Een van mijn uitgangspunten binnen de therapie en coaching is dat ik God (Liefde) zie als degene die liefde heeft voor ieder mens en die ons en onze kleuren bedacht heeft. Die onze heelheid op het oog heeft en verbinding met ons zoekt.Je werkt ernaar toe dat jij bij je hart komt, je kracht vindt. Je dromen en wensen helder krijgt. Dat je meer van je talenten ontdekt. Maar ook dat je je persoonlijke grenzen beter leert kennen en zicht krijgt op je valkuilen. Dat je gaat zien waar blokkades liggen die je in de weg staan naar heelwording. We gaan eraan werken dat je vanuit keuzevrijheid gaat leven in plaats van vanuit patronen waarin je vastzit.Je werkt toe naar heler worden en je leert met dit alles beter om te gaan. Dit daagt je uit te veranderen wat nodig is en keuzes te maken waardoor je ook in verbinding komt met jouw weggestopte kleuren. Hierdoor ontdek je meer van je kleurrijkheid. Kun je vanuit je echte ik beter verbinden met de ander.We gaan aan de slag zodat jij meer en meer trouw wordt aan jouw unieke kleurenpalet.

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), sta ingeschreven bij het kwaliteitsregister voor vakkundige therapeuten in de complementaire zorg, de RBCZ, en beschik over het Certificaat Christelijke Zorg.

                                                                                     -----------------

Psychosociaal therapeuten vallen als beroepsbeoefenaren in de complementaire gezondheidszorg onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Meer hierover is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg.
In geval van een klacht geeft de NFG gehoor en ondersteuning aan jou als cliënt van mij wanneer je daar behoefte aan hebt. Daarmee geeft de NFG uitvoering aan de Wkkgz, zoals deze wet het voorschrijft. Hoe je dan te werk dient te gaan, kun je vinden op: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html.
 Je kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon dhr. Theo Splinter (tel. 06-46160403, email: vertrouwenspersoon@de-nfg.nl).